ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5449 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบควบคุมในอุตสาหกรรมกระบวนการ - การตรวจสอบลูปทางไฟฟ้าและการวัดคุม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5449 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบควบคุมในอุตสาหกรรมกระบวนการ - การตรวจสอบลูปทางไฟฟ้าและการวัดคุม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557065.
View online Resources