ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5213 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไร้การสัมผัส - บัตรทาบ เล่ม 3 การเริ่มต้นและการป้องกันการชนกันของสัญญาณ

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5213 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไร้การสัมผัส - บัตรทาบ เล่ม 3 การเริ่มต้นและการป้องกันการชนกันของสัญญาณ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549165.
View online Resources