เพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 120 วรรคสอง

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). เพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 120 วรรคสอง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60520.
View online Resources