ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การยุบเลิกภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การยุบเลิกภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97216.
View online Resources