ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดตรัง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2554) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดตรัง สายที่ 8358 ตรัง - บ้านเขาวิเศษ - บ้านนาวง เป็น ตรัง -บ้านนานอน - อำเภอวังวิเศษ และให้มีรายละเอียด เส้นทางแยก ช่องตรัง - บ้านเขาวิเศษ - บ้านนาวา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดตรัง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2554) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดตรัง สายที่ 8358 ตรัง - บ้านเขาวิเศษ - บ้านนาวง เป็น ตรัง -บ้านนานอน - อำเภอวังวิเศษ และให้มีรายละเอียด เส้นทางแยก ช่องตรัง - บ้านเขาวิเศษ - บ้านนาวา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/181361.
View online Resources