รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 10/วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 10/วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/194452.
View online Resources