สภาพปัญหาถนนลูกรังชำรุดเสียหาย การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไม่ได้รับความสะดวก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สภาพปัญหาถนนลูกรังชำรุดเสียหาย การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไม่ได้รับความสะดวก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/554923.
View online Resources