แผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (2019). แผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573462.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล