ประกาศกำหนดวันเก็บเงินอากรค่านาฟางลอย จำนวน พุทธศักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). ประกาศกำหนดวันเก็บเงินอากรค่านาฟางลอย จำนวน พุทธศักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/204625.
View online Resources