รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 12/วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 12/วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/344494.
View online Resources