บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2554 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2554 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75322.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล