ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 979 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 120 วัดสิงห์ - คลองสาน เป็นคลองสาน - ตลาดมหาชัยเมืองใหม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 979 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 120 วัดสิงห์ - คลองสาน เป็นคลองสาน - ตลาดมหาชัยเมืองใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103250.
View online Resources