คำสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 69/2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). คำสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 69/2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/149124.
View online Resources