สรุปผลการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1479). สรุปผลการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/602500.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล