ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง คำสั่งให้ นางสาวสุภาวดี อักษรคง เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตะกั่วป่า คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 75/2550 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 137/2550]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง คำสั่งให้ นางสาวสุภาวดี อักษรคง เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตะกั่วป่า คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 75/2550 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 137/2550]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258272.
View online Resources