คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 50/2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายอิษฎ์ อะยะวงศ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 50/2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายอิษฎ์ อะยะวงศ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241322.
View online Resources