พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดินที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ในท้องที่ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดินที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ในท้องที่ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29607.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล