ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เดอะ โฟกัส คอนโดมิเนียม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เดอะ โฟกัส คอนโดมิเนียม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86879.
View online Resources