เอกสารประกอบการพิจารณาขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการขุดคลองคอคอดกระจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งทะเลอันดามัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
จงเดือน สุทธิรัตน์, อาริยา สุขโต (2009). เอกสารประกอบการพิจารณาขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการขุดคลองคอคอดกระจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งทะเลอันดามัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75763.
View online Resources