ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบป. 7/2552 เรื่อง รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบป. 7/2552 เรื่อง รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164415.
View online Resources