บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75297.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล