คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1957/2538 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดตราด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1957/2538 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดตราด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113220.
View online Resources