ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมาดากัสการ์ (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมาดากัสการ์ (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/256336.
View online Resources