คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 1982/2540 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 1982/2540 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/259911.
View online Resources