ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/560383.
View online Resources