ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 11

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 11. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/127523.
View online Resources