ประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดเชียงราย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศูนย์ข้อมูลเพื่อคนไทยใน(ไป)ญี่ปุ่น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดเชียงราย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศูนย์ข้อมูลเพื่อคนไทยใน(ไป)ญี่ปุ่น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541405.
View online Resources