พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงสายบางซ่อน - สะพานพระราม 6 - บางกองน้อย เชื่อมทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม และถนนอิสระภาพ พุทธศักราช 2484

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงสายบางซ่อน - สะพานพระราม 6 - บางกองน้อย เชื่อมทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม และถนนอิสระภาพ พุทธศักราช 2484. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/17420.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล