ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ. 2552) โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 34,600 ล้านบาท

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ. 2552) โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 34,600 ล้านบาท. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164692.
View online Resources