ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2551) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดเชียงราย สายที่ 2378 แม่สรวย-บ้านดอยช้าง-ห้วยส้านพลับพลาให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงแม่สรวย-บ้านดอยช้าง-บ้านห้วยไคร้ และแม่สรวย-บ้านดอยช้าง-บ้านใหม่พัฒนา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2551) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดเชียงราย สายที่ 2378 แม่สรวย-บ้านดอยช้าง-ห้วยส้านพลับพลาให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงแม่สรวย-บ้านดอยช้าง-บ้านห้วยไคร้ และแม่สรวย-บ้านดอยช้าง-บ้านใหม่พัฒนา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/141639.
View online Resources