พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราช ธานี พ.ศ.2542

ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราช ธานี พ.ศ.2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34316.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล