เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2550 = Thai economic indicators 2007

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2550 = Thai economic indicators 2007. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/455061.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล