ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตอนถนนอโศกถึงถนนศรีนครินทร์ เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตอนถนนอโศกถึงถนนศรีนครินทร์ เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273860.
View online Resources