ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233393.
View online Resources