รายงานการเดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ นำโดย นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานการเดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ นำโดย นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325450.
View online Resources