พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่ากระบาก ในท้องตำบลหนองน้ำใส กิ่งอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1947). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่ากระบาก ในท้องตำบลหนองน้ำใส กิ่งอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26799.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล