ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1628 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 222 อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1628 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 222 อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/228653.
View online Resources