ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถาน วัดไทร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถาน วัดไทร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199835.
View online Resources