ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง ที่ดินสาธารณประโยชน์ในโครงการจัดดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรี บริเวณเทศบาลตำบลหัวกุญแจ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง ที่ดินสาธารณประโยชน์ในโครงการจัดดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรี บริเวณเทศบาลตำบลหัวกุญแจ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556415.
View online Resources