พระราชกฤษฎีกากำหนดทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2049 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (อำเภอม่วงสามสิบ) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2134 (อำเภอพนา) พ.ศ. 2528

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). พระราชกฤษฎีกากำหนดทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2049 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (อำเภอม่วงสามสิบ) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2134 (อำเภอพนา) พ.ศ. 2528. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30666.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล