พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2092 สายเหล่าอุดม - กุดเรือคำ ที่บ้านบ่อศิลา และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2230 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 (เหล่าอุดม) -บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่)ที่บ้าน เหล่าอุดม พ.ศ.2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2092 สายเหล่าอุดม - กุดเรือคำ ที่บ้านบ่อศิลา และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2230 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 (เหล่าอุดม) -บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่)ที่บ้าน เหล่าอุดม พ.ศ.2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34232.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล