ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2540 ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี) ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรักแขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร และแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2540 ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี) ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรักแขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร และแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/260477.
View online Resources