เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเบตง เรื่องควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเบตง เรื่องควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229467.
View online Resources