ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 8 พ้นจากตำแหน่ง [จำนวน 46 ราย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 8 พ้นจากตำแหน่ง [จำนวน 46 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/428033.
View online Resources