ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม แทนตำแหน่งที่ว่าง [นางประภาศรี สุฉันทบุตร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม แทนตำแหน่งที่ว่าง [นางประภาศรี สุฉันทบุตร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561397.
View online Resources