ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปยังจุดแยกระยอง (500 กิโลโวลต์) - หนองจอก แนวที่1

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปยังจุดแยกระยอง (500 กิโลโวลต์) - หนองจอก แนวที่1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104954.
View online Resources