พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวณคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่ ตอนทางเลี่ยงเมืองลำปาง พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวณคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่ ตอนทางเลี่ยงเมืองลำปาง พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35325.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล