ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (แกรนด์เฮ้าส์คอนโดมิเนียม เฟส 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (แกรนด์เฮ้าส์คอนโดมิเนียม เฟส 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103117.
View online Resources