กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 306/ร. เรื่อง ปัญหาการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหาดฟรีด้อม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [ของ นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 306/ร. เรื่อง ปัญหาการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหาดฟรีด้อม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [ของ นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003035.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล