ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. 2565

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597224.
View online Resources